Activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Datum 11 apr 2017
Tijdstip 20:00 uur
Locatie Clubgebouw Pétanque Union IJmond
Adres Heerenduinweg (achter het zwembad en de speeltuin)
Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden op dinsdag 11 april 2017, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur in het gebouw van de Pétanque Union IJmond gelegen achter het zwembad en de speeltuin aan de Heerenduinweg in IJmuiden.
 
Volgens het rooster zullen de onderstaande bestuursleden aftreden, twee van hen hebben zich niet herkiesbaar gesteld.
  • Gerard Brussaard, voorzitter - herkiesbaar
  • Karien Zuidam, kader - niet herkiesbaar
  • Laura van der Ham, communicatie & PR - niet herkiesbaar
Karien Zuidam en Laura van der Ham hebben beiden aangegeven te willen stoppen met de bestuurswerkzaamheden, maar zullen wel in diverse hoedanigheden als vrijwilliger actief blijven.

Omdat het bestuur het aantal bestuursleden wil terugbrengen zal de bestuursfunctie voor communicatie en PR niet worden opgevuld, wel zijn we opzoek naar een nieuwe kadercoördinator. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Karien Zuidam of Mariska Michel.  

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging met daarbij het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV. Heeft u een onderwerp dat u op de ALV wilt bespreken, dan kunt u dit tot 28 maart via mail kenbaar maken bij secretaris Mariska Miche (secretaris@watervriendenijmuiden.nl)l.

Wij hopen op een grote opkomst!

Bestuur Watervrienden IJmuiden 

Terug naar boven