Licentie Zwem-ABC

Licentie Zwem-ABC

Kies voor het enige echte Zwem-ABC


Sinds 11 juli 2016 is Watervrienden IJmuiden licentiehouder Nationale Zwemdiploma's. Wij worden periodiek door de Nationale Raad Zwemveiligheid gecontroleert op de vastgestelde kwaliteitseisen (laatste controle september 2019).

Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche en daarmee opleidt tot de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's.
Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.  
Terug naar boven