Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering

15 april 2016
Op dinsdagavond 12 april vond de Algemene Ledenvergadering van WVIJ plaats. Hierbij heeft het bestuur verslag gedaan over het gevoerde beleid afgelopen jaar. Tevens stonden er twee belangrijke punten op de agenda waarover het bestuur de leden wil informeren: het aanvragen van de licentie voor het zwemABC en het informeren over een mogelijk andere baanindeling. 

Het eerste punt betreft het aanvragen van de licentie ZwemABC. Deze licentie is nodig om als vereniging de diploma's behorende bij het ZwemABC uit te mogen reiken. Onderdeel van de aanvraag is onder andere het schrijven van een uitgebreid handboek. Tevens zullen we in het kader van de licentie voor het volledige kader een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Met het aanvragen van de licentie zijn wij een van de eerste verenigingen in deze regio.

Het tweede punt betreft het mogelijk aanpassen van de baanindeling. Omdat het aantal wedstrijdzwemmers en brevetters sterk toeneemt en het zwembad op dit moment onderzoek doet naar een efficiënter gebruik van het badwater, is het niet zeker of wij de zaterdagochtend als trainingsuur kunnen behouden. Meer duidelijkheid hierover wordt in de zomer verwacht. Afhankelijk van de uitkomst, betekent het we mogelijk moeten gaan schuiven met de indeling van de banen.

Tijdens de ALV is afgesproken dat er een klankgroep komt van leden uit de verschillende onderdelen van de vereniging (wedstrijdzwemmers, masters, en recreanten) die met de trainers en een afgevaardigde van het bestuur in overleg gaan om - zodra er duidelijkheid is van de gemeente - te kijken naar mogelijke alternatieve indelingen.

Gezien de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van extra trainingsuren, is besloten om dit jaar alleen de kale contributie te factureren zonder eventuele extra trainingsuren voor de wedstrijdzwemmers.

Vast onderdeel van de vergadering is het benoemen en aftreden van diverse personen. Dit jaar hebben we afscheid genomen van Simone Klooster als bestuurslid. De AC heeft mede door Simone gestalte gekregen. Er zijn heel veel positieve reacties op de georganiseerde activiteiten. Simone zal betrokken blijven bij de vereniging op gebieden als sponsoring, opleiding zwem ABC en als lesgever.

Simone's rol als voorzitter van de activiteitencommissie is overgenomen door Andrea van der Zwet. Omdat WVIJ met een kleiner bestuur wil gaan werken, is besloten dat Andrea geen zitting zal nemen in het bestuur. Tevens is tijdens de ALV Sander Kossen als vertrouwenspersoon benoemd.

 
LET OP: ALLE LESSEN EN TRAININGEN STARTEN PAS VANAF DINSDAG 3 SEPTEMBER. In verband met onderhoud van het zwembad door de Gemeente… Meer >
 
www.watervriendenijmuiden.nl
Afgelopen zaterdag was het buitenbad van Zwembad de Heerenduinen het decor van de jaarlijkse zwemwedstrijd IJmuiden Buiten. Tijdens… Meer >
 
www.watervriendenijmuiden.nl

Afzwemmen bij WVIJ

24 juni 2019
Nu het zwemseizoen bijna ten einde is, is ook de tijd van het afzwemmen weer aangebroken. Op donderdag 20 juni hebben 42 kinderen bij… Meer >
 
Zaterdag 8 juni was er bij het programma Kassa van de Vara aandacht voor vastzuigen door gevaarlijke zwembadroosters. Dit fragment… Meer >
 
11-05-2019 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-07-2016 Meer >
 
 
23-06-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven