Vetrouwenscontactpersoon

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, trainer/lesgever, uurleider, kadercoördinator of het bestuur inroepen.

 
Intern vertrouwenspersoon

Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Watervrienden IJmuiden. Hij fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan zij/hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing voor de hand liggen.
 

De vertrouwenspersoon voor Watervrienden IJmuiden is Sander Kossen.

Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-16 460 250 of via e-mail sander.kossen@telfort.nl.
De inhoud van de e-mail is alleen vertrouwelijk indien vermeld.

Extern vertrouwenspersoon

Als zich onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag voordoet waarmee je denkt niet bij de VCP van Watervrienden IJmuiden terecht te kunnen dan is er bij het NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar voor de zwembad branche. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten WVIJ op wie iedereen gratis een beroep kan doen. Bij dit NOC*NSF meldpunt (0900 - 20 25 590, € 0,10 per minuut, E-mail: hulplijn@nocnsf.nl.) kan je terecht met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

 

De vertrouwenscontactpersoon van Watervrienden IJmuiden kan zelf ook terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.

 

 

Terug naar boven