Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), je iets dwarszit met wat is gebeurd op de club of iets anders waarvan je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, trainer/lesgever, uurleider, kadercoördinator of het bestuur inroepen.
 

Intern vertrouwenspersoon

Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Watervrienden IJmuiden. Hij fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing voor de hand liggen.

De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen WVIJ, de VCP kan op de inhoud van de gesprekken door bestuur  niet worden aangesproken!

De vertrouwenspersoon voor Watervrienden IJmuiden is Sander Kossen.

Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-11 78 30 88 of via e-mail sander.kossen@telfort.nl.
Vanzelfsprekend is ook de inhoud van de e-mail vertrouwelijk, vermeld dat ook in de onderwerp.


Extern vertrouwenspersoon

Als zich onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag voordoet waarmee je denkt niet bij de VCP van Watervrienden IJmuiden terecht te kunnen dan is er bij het NOC*NSF het meldpunt “Vertrouwenspunt Sport” beschikbaar voor de sport branche. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten WVIJ op wie iedereen gratis een beroep kan doen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mailen kan ook: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl Of volledig anoniem via de webapp www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport (Meer uitleg over de webapp is te vinden op https://www.nocnsf.nl/uitleg-app-vertrouwenspunt)


De vertrouwenscontactpersoon van Watervrienden IJmuiden kan zelf ook terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.

 

Terug naar boven